Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu fotowoltaiki nr: OZE A/14/00076/19
Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu pomp ciepła nr: OZE A/22/00101/20
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES)
Wpis do RIS nr: 2.18/00084/2013

1.1.PVPU - Kompleksowe szkolenie montera i projektanta instalacji fotowoltaicznych z uprawnieniami elektroenergetycznymi oraz przygotowaniem do egzaminu w ramach UDT

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu instalatora systemów fotowoltaicznych poprzez uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat prawidłowego instalowania systemów fotowoltaicznych, wymagań organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń instalacji elektroenergetycznych do 1 kV. Celem jest także nabycie praktycznych umiejętności z zakresu doboru, projektowania, montażu, monitorowania i eksploatacji systemów fotowoltaicznych.

Wybierz termin i zapisz się

1.2.PVP - Kompleksowe szkolenie montera i projektanta instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminu w ramach UDT

Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu instalatora systemów fotowoltaicznych poprzez uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat prawidłowego instalowania systemów fotowoltaicznych, wymagań organizacji stanowiska pracy oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu doboru, projektowania, montażu, monitorowania i eksploatacji systemów fotowoltaicznych.

Wybierz termin i zapisz się

1.3.PV Szkolenie montera i projektanta instalacji fotowoltaicznych w ramach UDT

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego wykonywania zawodu instalatora systemów fotowoltaicznych poprzez uzyskanie przez uczestników wiedzy na temat prawidłowego instalowania systemów fotowoltaicznych, wymagań organizacji stanowiska pracy oraz nabycie praktycznych umiejętności z zakresu doboru, projektowania, montażu, monitorowania i eksploatacji systemów fotowoltaicznych.

Wybierz termin i zapisz się

1.4. PVP-UDT Szkolenie przypominające z systemów fotowoltaicznych- przedłużenie ważności certyfikatu UDT

Celem szkolenia jest zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu instalacji fotowoltaicznych.

Dla kogo szkolenie ?

Dla osób którym kończy się ważność certyfikatu Instalatora Systemów Fotowoltaicznych wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). W związku z tym prosimy o sprawdzenie do kiedy jest ważny Państwa certyfikat oraz zapraszamy na zapisanie się na jednodniowy kurs przypominający w terminie umożliwiającym złożenie wniosku o wydłużenie ważności certyfikatu na maksymalnie 30 dni przed upływem terminu jego ważności.

Wybierz termin i zapisz się

1.5. PV-SP Skuteczna sprzedaż instalacji fotowoltaicznych oraz analiza potrzeb klienta w branży budownictwa efektywnego energetycznie

Cel szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu skutecznej sprzedaży i analizy potrzeb klienta w branży fotowoltaicznej. Uczestnik szkolenia zdobędzie ogólną wiedzę w temacie instalacji fotowoltaicznych, ich rodzajów i zasad działania. Szkolenie przygotowuje uczestnika do:

Wybierz termin i zapisz się

1.6. PV-F Szkolenie z opłacalności farm fotowoltaicznych oraz audytu instalacji fotowoltaicznej

Celem szkolenia jest nauka samodzielnego określania jaki poziom nakładów całkowitych, kosztów operacyjnych przy danej cenie sprzedaży musi być zachowany aby inwestycja dla własnych kryteriów inwestycyjnych była opłacalna.

Wybierz termin i zapisz się