Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego
F-GAZY: FGAZ-S/27/0005/21
POMPY CIEPŁA: OZE A/22/00101/20
FOTOWOLTAIKA: OZE A/14/00076/19
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno ? Szkoleniowych MSUES
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES)
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)
Wpis do RIS nr: 2.18/00045/2021

Szkolenia z Fotowoltaiki

Szkolenia z branży fotowoltaicznej oraz elektromobilności skierowane są do wszystkich, a w szczególności tych osób i pracodawców którzy chcą posiadać świadectwo kwalifikacyjne SEP G1 czy tytuł certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych (PV). Profesjonalista, który uzyska tytuł certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych może ubiegać się o zlecenia z programów rządowych np. Mój Prąd lub Czyste Powietrze, które są finansowane z środków unijnych. Uprawnienia SEP G1 są podstawowymi wymaganymi na rynku pracy kwalifikacjami jeżeli myślimy o jakimkolwiek montażu systemów elektroenergetycznych zarówno w przypadku fotowoltaiki jak i elektromobilności.

Przedsiębiorca, który w swoim CV będzie posiadał zarówno uprawnienia SEP G1 jak i certyfikat instalatora systemów fotowoltaicznych, sprawi, że jego firma będzie stanowiła silną konkurencję na rynku pracy. Certyfikat UDT z zakresu systemów fotowoltaicznych to również gwarancja większej ilości zleceń ponieważ dają Ci możliwość wykonywania instalacji nie tylko na terenie kraju, ale również w całej Unii Europejskiej.  

W pakiecie szkoleń znajdziecie również kurs elektromobilności w ramach którego będziesz mógł wykonywać badania okresowe oraz raporty dotyczące stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Rynek elektromobilności zaczyna rozwijać się w bardzo szybkim tempie, a więc już teraz możesz być przygotowany na nadchodzące zmiany i świadczyć kompleksowe usługi swoim przyszłym klientom.

Osoby chcące rozpocząć działalność lub rozwijać swoje kompetencje jako handlowiec lub doradca techniczny klienta również znajdzie szkolenia dopasowane do swoich potrzeb.

Wybierz szkolenie

[1.0. G-I] Kurs G1 (elektryka) przygotowujący do egzaminu na uprawnienia energetyczne z zakresu E- eksploatacji i/lub D-dozoru.

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

350,00zł (kurs) + 301,00zł (uprawnienia)

[1.0 UDT-PV] Egzamin Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzający kwalifikacje certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie: systemy fotowoltaiczne (PV)

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

1033,49zł + 258,37zł
(certyfikat w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu)

[1.1 PV] Kurs certyfikowanego instalatora i projektanta fotowoltaiki w ramach akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego

Wybierz termin i zapisz się

4 Dni

2848,00zł

[1.2 PV-UDT] Szkolenie przypominające celem przedłużenia ważności certyfikatu lub przygotowujące do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego potwierdzającego kwalifikacje certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii w zakresie: systemy fotowoltaiczne (PV)

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

960,00zł

[1.3 PV-P] Kurs montażu systemów fotowoltaicznych w praktyce

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

792,00zł

[1.4 PV-SOL] Kurs projektanta instalacji fotowoltaicznych. Profesjonalny projektant PV*SOL

Wybierz termin i zapisz się

1 Dzień

632,00zł

[1.5 ME] Szkolenie z zakresu magazynów energii-sposoby magazynowania, rodzaje baterii (akumulatorów), systemy monitorowania, nadzorowania oraz ładowania

Wybierz termin i zapisz się

3 Dni

1896,00zł

[1.6 PV-S] Kurs warsztatowy skutecznej sprzedaży dla handlowców oraz właścicieli firm w branży fotowoltaicznej

Wybierz termin i zapisz się

2 Dni

1904,00zł

[1.7 EM] Specjalistyczne szkolenie montażu stacji ładowania pojazdów elektrycznych- elektromobilność

Wybierz termin i zapisz się

2 Dni

948,00zł

Szkolenie Fotowoltaika PV - Uprawnienia UDT dla projektantów i monterów

Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi szkoleń z fotowoltaika

To proces wytwarzania energii elektrycznej z promieni słonecznych.

Urządzenie które składa się z połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych, służące do wytwarzania energii elektrycznej poprzez konwersję promieni słonecznych.

Są to moduły prądotwórcze, które wykorzystują promienie słoneczne do wytwarzania energii elektrycznej. Instalacja fotowoltaiczna często montowana jest na dachach lub na ziemi w postaci paneli w takim miejscu, aby nie były zasłonięte w przeciwnym razie ich wydajność spadnie. Bardzo ważnym aspektem jest również umiejscowienie takiej instalacji fotowoltaicznej od strony południowej oraz pod odpowiednim nachyleniem do promieni słonecznych.

Składają się z materiału półprzewodnikowego np. krzemu, który pod wpływem dostarczania energii z promieni słońca zmienia się z izolatora w przewodnik. Ze względu na różne stopnie uporządkowania struktury krystalicznej krzemu.

Ogniwa fotowoltaiczne, które zbudowane są z tego rodzaju krzemu cechują się najlepszą efektywnością przetwarzania energii słonecznej w energię elektryczną (15-19%). Oznacza to, że w rzeczywistości energia z promieni słonecznych padająca na 1m2 ogniwa zostaje od 15 do 19% przekształcona na energię elektryczną.

cechuje się mniej poukładaną strukturą krzemu oraz większą ilością skaz. Sprawność takich modułów fotowoltaicznych wykonanych z polikryształów krzemu wynosi od 14 do 16%.

W przypadku tych ogniw krzem posiada bardzo chaotyczną strukturę z dużą ilością nieprawidłowości ponieważ nie ma postaci kryształu. W efekcie sprawność takich modułów plasuje się na wysokości od 9 do 14%.

Systemy fotowoltaiczne działają dzięki temu, że ogniwa fotowoltaiczne, które stworzone z krzemu wymuszają przemieszczanie się elektronów pochodzących z fotonów. To właśnie ten ruch sprawia przepływ prądu elektrycznego. Następnie dzięki specjalnie do tego przeznaczonym inwerterom możliwe jest wprowadzenie takiego systemu fotowoltaicznego do obiegu instalacji domowej, zamieniając prąd zmienny na stały.

Często określane jako elektrownie słoneczne są to celowo wydzielone obszary terenu z rozmieszczonymi instalacjami paneli fotowoltaicznych, które zamieniają energię z promieni słonecznych w energię elektryczną.

tzw. panel solarny działa na podobnych zasadach jak panel fotowoltaiczny z tą różnicą, że energię pozyskaną z promieni słonecznych zamienia na energię cieplną. Uzyskane w ten sposób ciepło może służyć m.in. do podgrzewania wody użytkowej lub wspomagania centralnego ogrzewania.

Jest to urządzenie, które jak sama nazwa wskazuje służy do przechowywania energii i w razie jej niewystarczającej produkcji przez instalację fotowoltaiczną dostarcza ją do sieci energetycznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu właściciel może wykorzystać zgromadzone nadwyżki energii w 100% w momencie kiedy taka produkcja jest zmniejszona.

Nazywany również inwerterem jest urządzeniem, które zaraz po panelach fotowoltaicznych jest najważniejszym elementem instalacji PV. Przekształca on prąd stały (DC) wygenerowany przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny (AC).

Wyposażona w aparaturę chroniąca zarówno panele oraz falownik PV w instalacji fotowoltaicznej przed przepięciami w obwodach AC i DC. Ważnym elementem pracy rozdzielnicy fotowoltaicznej jest ochrona przed zwarciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi i zwarciami po stronie wejścia AC do falownika.

Jest to instalacja fotowoltaiczna, która jest bezpośrednio podłączona do zewnętrznej sieci energetycznej. Korzystając z tego typu instalacji oddajemy nadmiar energii do sieci energetycznej, aby w momencie większego zapotrzebowania móc ją odebrać.

Jest to instalacja fotowoltaiczna, która jest podłączona do akumulatora magazynującego nadwyżkę produkowanej energii. Korzystając z tego typu rozwiązania całkowicie uniezależniamy się od sieci energetycznej.

System w którym instalacja współpracuje z siecią oraz ładuje akumulatory dostarczające energię bezpośrednio w sytuacji kiedy prąd z sieci nie jest dostępny. Korzystając z tego typu sytemu należy pamiętać, że naładowanie akumulatora i późniejsze korzystanie ze zgromadzonej energii powoduje jej straty. W przypadku prosumentów jest to dobre rozwiązanie jeżeli chcemy się zabezpieczyć przed awarią sieci energetycznej, a nie przed obniżeniem koszów eksploatacji.

To osoba, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby. Dodatkowo może ją magazynować lub przekazać nadmiar do sieci energetycznej.

Polega na rozliczeniu energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej z energią wykorzystaną w danym okresie rozliczeniowym. W przypadku mikroinstalacji do 10 kW – opust wynosi 0,8 kWh za każdy 1kWh energii wprowadzonej do sieci tj. 80% opustu. Instalacje powyżej 10 kW posiadają opust 0,7kWh za każdy 1kWh energii wprowadzonej do sieci tj. 70% opustu.

Jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy elektrycznej do 50kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamieniowym niższym niż 110kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW. Do zalet mikroinstalacji należą m.in. brak wymogu pozwolenia na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz brak wymogu koncesji na produkcję energii elektrycznej.

Jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy elektrycznej od 50kW do 500 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900kW. Bardzo ważną kwestią w przypadku małych instalacji jest fakt, że wiąże się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.

Jest to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy elektrycznej powyżej 500kW, która wiąże się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę np. farmy fotowoltaiczne. W przypadku dużych instalacji wymagana jest koncesja na obrót energią elektryczną oraz wymagana jest działalność gospodarcza w zakresie produkcji energii.

Ogólnopolski program, który rozpoczął się w 2018 roku. Ma na celu poprawienie jakości powietrza w Polsce poprzez dofinansowywanie projektów termomodernizacyjnych np. montaż instalacji fotowoltaicznych. Z programu mogą skorzystać właściciele oraz współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, a także właściciele i współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, które mają wyodrębnioną księgę wieczystą. Więcej informacji na oficjalnej stronie https://czystepowietrze.gov.pl

Program ogólnopolski, który ma na celu rozbudowę produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych. Projekt polega na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych – o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Dofinasowanie wynosi 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji w formie dotacji. Kwota dotacji przeznaczona na jedno przedsięwzięcie wynosi nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Beneficjentem może być osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Więcej informacji na oficjalnej stronie https://mojprad.gov.pl/o-programie

Jest państwową osobą prawną działającą w obszarze bezpieczeństwa urządzeń technicznych w oparciu o szereg aktów prawnych, przede wszystkim ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. UDT jako jednostka certyfikująca instalatorów OZE oraz akredytująca ośrodki prowadzące szkolenia dla instalatorów OZE działa na mocy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. UDT pełni funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz personel (SZWO i F-gazy), na mocy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego, ważny 5 lat z możliwością przedłużenia. Zalecany w ustawie o OZE z 2015r. jednak nie jest wymagany. Posiadanie certyfikatu UDT jest jedynie atutem i stanowi wyróżnik na rynku instalatorów fotowoltaiki. Takie uprawnienie jest uznawane obligatoryjnie na podstawie Dyrektywy unijnej w całej Unii Europejskiej. Jednocześnie posiadanie certyfikatu UDT upoważnia do montowania mikro instalacji fotowoltaicznych i oddawania ich do Zakładu Energetycznego bez konieczności posiadania uprawnień typu SEP- są to uprawnienia zamienne.

Po wpłynięciu kompletu wniosku o wydanie certyfikatu wraz z zaksięgowaniem wpłaty czeka się ok 30 dni na otrzymanie listu poleconego z certyfikatem.

Opłata za przedłużenie ważności certyfikatu w zakresie jednego rodzaju odnawialnego źródła energii wynosi 516,75 PLN. Opłatę należy wnieść na konto oddziału lub biura terenowego UDT, do którego składany jest wniosek o przedłużenie. Numery rachunków znajdują się w zakładce Kontakt na stronie UDT. W dniu 24 czerwca 2020 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o odnawialnych źródłach energii, w związku z obowiązywaniem stanu epidemii Covid-19. W rezultacie tych zmian certyfikaty instalatora OZE, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu epidemii (czyli od 20 marca 2020 r.) zachowują ważność, jednak nie dłużej niż do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Ważność certyfikatu może zostać przedłużona na okres kolejnych 5 lat, jeżeli instalator: – ukończył, w terminie 12 miesięcy poprzedzających dzień upływu ważności certyfikatu szkolenie przypominające (W NASZEJ OFERCIE JEST TO SZKOLENIE 1.4.PVP-UDT) -zainstalował, poddał modernizacji lub utrzymuje w należytym stanie technicznym co najmniej pięć mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600kW. Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni przed dniem upływu ważności certyfikatu.

Polska organizacja pozarządowa integrująca środowisko elektryków polskiego pochodzenia z całego świata. Dzięki otwartej formule członkostwa zrzesza ona zarówno inżynierów, jak i techników, oraz młodych adeptów (uczniów techników i szkół zawodowych) szeroko rozumianej elektryki. SEP zajmuje się głównie działalnością popularyzatorską oraz edukacyjną (szkolenia uprawniające do obsługi urządzeń elektrycznych, w tym uprawnienia do 1 kV).

  • EKSPLOATACJA – obejmująca prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz wykonywania czynności kontrolno-pomiarowych (uczestnik kursu otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne E).

  • DOZÓR – obejmujący m.in. działania z zakresu kierowania osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne (świadectwo kwalifikacyjne D).

  • SZKOLENIA ELEKTRYCZNE Z POMIARAMI – są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia SEP do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia SEP kontrolno-pomiarowe pozwalają uczestnikom szkolenia na wykonywanie pomiarów oraz dokonywanie przeglądów stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Osoby z uprawnieniami kontrolno-pomiarowymi mogą podpisywać protokoły z przeprowadzonych pomiarów i badań.

Ddotyczą m.in. obsługi, remontów, konserwacji oraz montażu urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV lub powyżej; urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; urządzeń elektrotermicznych; zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW; elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym; aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji w wyżej wymienionych urządzeniach i sieciach.