Akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego
F-GAZY: FGAZ-S/27/0005/21
POMPY CIEPŁA: OZE A/22/00101/20
FOTOWOLTAIKA: OZE A/14/00076/19
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno ? Szkoleniowych MSUES
Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych (MSUES)
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS)
Wpis do RIS nr: 2.18/00045/2021

Oferta w trakcie przygotowania.