fbpx

Szkolenia Budownictwo Energooszczędne,
Charakterystyka Energetyczna

Wybierz szkolenia dla siebie i uzyskaj akredytacje oraz certyfikaty

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej i termowizja

Kod szkolenia: 3.1

Koszt szkolenia: 4500,00zł

Czas trwania: (5dni / 40 godz.)

Kurs teoretyczno – praktyczny przygotowujący do wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali mieszkalnych zgodnie z nowelizacją ustawy w sprawie świadectw energetycznych domów i mieszkań.

Szczegóły szkolenia

Audyt energetyczny na potrzeby programu Czyste Powietrze.

Kod szkolenia: 3.2

Koszt szkolenia: 3800,00zł

Czas trwania: (3dni / 24 godz.)

Normy prawne; audyt energetyczny budynku mieszkalnego/komercyjnego; metody oszczędzania energii cieplnej, termomodernizacja, dobór systemów OZE jako rozwiązania zmniejszające zużycie energii, kierowanie gospodarką energetyczną

Szczegóły szkolenia

Darmowa konsultacja!

Bezpłatna konsultacja Strona Główna

Budownictwo Energooszczędne

Zapoznaj się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi szkolenia z efektywności energetycznej.

Audyt Energetyczny

To opracowanie, które ma za zadanie uzyskanie wystarczającej ilości informacji na temat  struktury zużycia energii konkretnego budynku lub grupy budynków. W wyniku zastosowania tych procedur jesteśmy w stanie określić jakie rozwiązanie i w jakiej wielkości możliwe jest wygenerowanie opłacalnej oszczędności energii, oraz powiadomienie o uzyskanych wynikach.

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

Zgodnie z Ustawą z dnia 20.05.2016 roku o efektywności energetycznej zobowiązuje się tzw. „dużego” przedsiębiorcę do wykonania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa nie mają w obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Ma to na celu wykonanie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń, które dotyczą optymalizacji efektywności energetycznej oraz dostarczeniu informacji o możliwych opcjach zaoszczędzenie energii.

Kiedy jest potrzebny audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest potrzebny w przypadku kiedy właściciel danego budynku stara się o dotację na projekt termomodernizacyjny z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych. Odgrywa bardzo ważną rolę jako załącznik w przypadku przyznania premii termomodernizacyjnej, gdzie można uzyskać do 20% zwrotu wartości pożyczki uzyskanej na przeprowadzenie termomodernizacji danego budynku.

Audyt energetyczny a ulga termomodernizacyjna

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej nie jest wymagane wykonanie audytu energetycznego. Zgodnie z wytycznymi w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489).  spis wydatków objętych ulgą termomodernizacyjną ustawodawca wyszczególnił wykonanie audytu energetycznego danego budynku przed rozpoczęciem inwestycji termomodernizacyjnych. Oznacza to, że w sytuacji kiedy właściciel lub współwłaściciel wyrazi chęć przeprowadzenia takiego audytu energetycznego, koszt poniesiony z tego tytułu będzie mógł odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Kto wykonuje audyt energetyczny

Audyt Energetyczny może wykonać każda osoba, która posiada takie umiejętności. W tej kwestii nie ma ograniczeń nałożonych na audytorów energetycznych wynikających z prawa.

Kto jest zwolniony z wykonania audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Przedsiębiorca, który posiada Certyfikat na system zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 50001, który w ramach tego systemu przeprowadza okresowe przeglądy energetyczne jest zwolniony z obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego co 4 lata o którym mowa w art. 36. ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)

Cel Audytu Energetycznego

Audyt Energetyczny ma na celu określenie w jak dużym stopniu zużywane są aktualnie zasoby energii, zlokalizowanie głównych strat energii, wyboru najbardziej optymalnego wariantu modernizacji

Co zawiera obowiązkowy audyt energetyczny budynku

Audyt Energetyczny zawiera informacje takie jak cel, zebrane informacje o obiekcie, analiza i ocena obecnego stanu tj. zużycie energii, jej kosztów, kolejnym etapem jest przedstawienie możliwości usprawnienia obecnej sytuacji (modernizacja), rozważenie najlepszego rozwiązania, opracowanie audytu (obliczenie związane z zaoszczędzeniem energii po wprowadzeniu nowych rozwiązań. Ostatnim krokiem jest przekazanie audytu energetycznego zleceniodawcy.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia audytu energetycznego

Jedną z najważniejszych korzyści przeprowadzenia audytu energetycznego jest zniwelowanie kosztów przyszłych inwestycji, a dodatkowo dzięki optymalizacji i zmniejszeniu zużycia energii w przedsiębiorstwie jesteśmy w stanie zaoszczędzić dodatkowe fundusze. Kolejną opcją dofinansowania jaką otwiera wykonanie audytu energetycznego jest Fundusz Termomodernizacji i Remontów wypłacany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Wartość dotacji wynosi do 20% wartości pożyczki uzyskanej na przeprowadzenie termomodernizacji danego budynku.  

Biały certyfikat

Jest aktywem zbywalnym, który dowodzi, że pewna część oszczędności energii została osiągnięta w stosunku do punktu odniesienia. Jest również określany jako Świadectwo Efektywności Energetycznej (ESC) lub Uznanie Efektywności Energetycznej (EEC). System handlu białymi certyfikatami, może być porównany z zielonymi certyfikatami i schematem handlu certyfikatami emisji , które mają na celu promowanie czystszego środowiska. Zielone Certyfikaty są wydawane za osiągnięcie minimum produkcji energii z odnawialnych źródeł energii, a białe certyfikaty za osiągnięcie minimum oszczędności zużycia energii i maksimum redukcji emisji dwutlenku węgla. System białych certyfikatów zachęca firmy oraz ich klientów do oszczędzania energii dzięki różnym inwestycjom w dziedzinie efektywności energetycznej, nagradzanymi certyfikatami wydawanymi przez zarejestrowane agencje. Oszczędności są obliczane jako skumulowane oszczędności przez cały okres użytkowania produktu lub inwestycji. Biała certyfikaty są handlowane na terenie Polski, Francji oraz Włoch.

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno – Szkoleniowych 

Akredytacja: MSUES

https://www.udt.gov.pl/

Urząd Dozoru
Technicznego

F-Gazy: FGAZ-S/27/0005/21

 Pompy Ciepła: OZE A/22/00101/20

Fotowoltaika: OZE A/14/00076/19

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Wpis do RIS nr: 2.18/00045/2021