Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że średnia cena energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2016 roku wyniosła 171,14 zł/MWh.

Powyższa wartość została obliczona, zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne, na podstawie wolumen sprzedaży oraz wartości sprzedanej energii realizowanej przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej, tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych, a także na giełdę energii.

URE podaje, że sprzedaż energii elektrycznej na rynek bilansujący nie została uwzględniona w algorytmie wyznaczania ceny ze względu na techniczny charakter tego segmentu rynku. Natomiast w przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.

Urząd Regulacji Energetyki podaje też średnie kwartalne ceny energii, działając na podstawie art. 49a ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ustawy Prawo energetyczne, sprzedawanej na zasadach inne niż określone w art. 49a ust. 1 i 2 Prawa energetycznego.

W tym wypadku średnia cena energii za II kwartał br. wyniosła według URE 173,50 zł/MW. Tą cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w II kwartale br. o łącznym wolumenie 11,38 TWh.

źródło: gramwzielone.pl

www.on-eco.pl