San Francisco dołącza do innych amerykańskich miast, które wprowadziły obowiązek montażu dachowych instalacji fotowoltaicznych lub zadeklarowały przejście na zieloną energię.

Władze San Francisco zatwierdziły regulację, zgodnie z którą już od 1 stycznia 2017 r. wszystkie nowe budynki w mieście będą musiały posiadać instalacje fotowoltaiczne lub/i powierzchnie zielone, tak aby takie instalacje pokrywały w sumie przynajmniej 30 proc. ich dachów.

Ostatnio instalacje fotowoltaiczne pokryły dachy zabytkowych domów tzw. Painted Ladies, które są symbolem San Francisco. Instalacje wykonała firma Sunrun, która jednocześnie pozostaje ich właścicielem. Mieszkańcy domów skorzystają z energii na zasadzie leasingu na okres 20 lat. Dodatkowo te instalacje wyposażono w magazyny energii Sunrun BrightBoc, co umożliwi zwiększenie oszczędności na energii niezakupionej z sieci.

Celem San Francisco jest zwiększenie do 2025 roku udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym do 100 proc.

Wcześniej obowiązek montażu dachowych instalacji fotowoltaicznych wprowadziło inne kalifornijskie miasto Santa Monica. Wszystkie nowe domy jednorodzinne w tym mieście będzie trzeba wyposażać w dachowe elektrownie PV o mocy przynajmniej 1,5 W na każdą ft² dachu. W przypadku budynków wielorodzinnych i niemieszkalnych czy hoteli ten obowiązek będzie wynosić 2 W na ft² dachu.

Władze Santa Monica oszacowały, że montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej zwiększy ogólny koszt budowy domu jednorodzinnego przeciętnie o 2,8 proc., ale w długim okresie będzie oznaczać znaczące oszczędności na rachunkach za energię, które przewyższą początkowe koszty.

Kolejne amerykańskie metropolie wprowadzają regulacje ustanawiające cel przejścia w 100-proc. lub 50-proc. na energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Ostatnio do tego grona dołączyło Los Angeles, a w tym roku decyzję o zwiększeniu do 50 proc. udziału w swoim miksie energetycznym przyjął Waszyngton.

W ramach działań mających na celu zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych władze Waszyngtonu przewidują m.in. wdrożenie programu montażu do 2032 roku ponad 100 tysięcy instalacji fotowoltaicznych w domach należących do biedniejszych mieszkańców miasta.

Wcześniej władze stanu Hawaje przyjęły cel 100-procentowego udziału energii z OZE w stanowym miksie energetycznym do roku 2045, władze Vermont przyjęły cel 75 proc. do roku 2032, a stany Kalifornia i Nowy Jork wyznaczyły poziom 50 proc. do roku 2030.

źródło: gramwzielone.pl 

www.on-eco.pl