Energooszczędne oświetlenie dla Twojego biznesu

Nadchodzi czas na dostosowanie oświetlenia do wymogów Unii Europejskiej. On jako oficjalny partner firmy Philips ma do zaoferowania korzystne rozwiązania obejmujące energooszczędne oświetlenie.

Philips - energooszczędne oświetlenie dla firm i JST

Surowe przepisy określają wymogi dotyczące oświetlenia. Znajomość tych wymogów i podejmowanie słusznych decyzji jest ważne z przyczyn prawnych, ekologicznych i finansowych. Jesteśmy gotowi na zmiany i znamy perspektywiczne sposoby na zachowanie zgodności z przepisami.

Pomożemy Ci wybrać energooszczędne oświetlenie w sam raz pod Twoje wymagania.

System inteligentnego sterowania oświetleniem

System inteligentnego sterowania oświetleniem przeznaczony jest do sterowania siecią punktów świetlnych wyposażonych we własne sterowniki wykonawcze, pracujące we własnej samoorganizującej się sieci.

Co to oznacza? Oznacza to, że system sterowania oświetleniem umożliwia zdalną kontrolę nad każdą lampą, jej włączanie i wyłączanie oraz regulować jasność oświetlenia. Pozwala na bezprzewodową kontrolę np. grupy lamp, ustawienia, których możemy dowolnie modyfikować.

Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie terenów zewnętrznych odnosi się do oświetlenia otwartych obszarów, takich jak parkingi, tereny przemysłowe i magazyny w miastach i na peryferiach oraz porty lotnicze i stacje kolejowe.

Oświetlenie wewnętrzne

Na mocy dyrektywy unijnej od 13.04.2010 standardowe świetlówki liniowe nie będą już wprowadzane do obrotu na terytorium UE. Dlatego konieczny będzie wybór nowego typu świetlówki, która może być stosowana w obecnie użytkowanych oprawach oświetleniowych.

Ważne informacje

Dyrektywa EuP
Dyrektywa EPBD
Dyrektywa WEEE
Dyrektywa dotycząca stateczników
Dyrektywa EEL
Dyrektywa RoHS
Norma EN 12464-1
Fundusze unijne

 

Energooszczędne oświetlenie uliczne
Energooszczędne oświetlenie wewnętrzne
Kontakt

Oświetlenie

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne - budowa pod klucz

Kontakt